Teori 19/9

Åtta personer slöt upp till teorikvällen 19/9. Fredrik stod för genomgången, som framför allt behandlade olika delar av mittspelet, men till viss del även öppningsfasen. De ställningar och partier som diskuterades under kvällen återfinns i följande PDF-fil.

Den andra teorikvällen i höst äger rum 28/11, då Hans-Olof kommer att behandla slutspelsfasen.