Teori 26/11

26/11 höll Fredrik i höstens andra teorikväll för ett tiotal deltagare. Ett antal partier gicks igenom, med diskussioner kopplade till såväl gamla (Spielmann) som lite nyare (Dorfman) böcker. En överblick av vad som togs upp fås i följande PDF-fil.