Veteranträffen i Skara

Lördagen den 9 oktober spelades årets upplaga av Veterantäffen i Skara med 31 deltagare. Från klubben deltog Sture, Hans-Olof och Kenneth. Sture hamnade på en hedrande 6:e plats med 4,5 p av 7 ronder. Hans-Olof tog 3,5 p (17 plats och Kenneth 1 p på 31 plats. Klubben representerades också av Jörgen som var dommare.

Klicka här för fullständigta resutat