Kontakt

Ordförande och kassör:
Jörgen Isacsson, jisaksson0@gmail.com, 0767634288

Ansvarig för hemsidan:
Fredrik Danielsson, fredan64@gmail.com, 0739562503

Övriga medlemmar (inte komplett):
Albin Andersson, 0734222095
Jens Ekström, 0709705731
Bo Flood, 0762286459
Kenneth Frisk, 0701187072
Lars-Arne Gustafsson, 0730777144
Mikael Karlsson, 0708579815
Hans-Olof Stolt, 0722274653
Sture Westerlind, 0704035522